Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh hướng đông bắc

Theo thuyết phong thủy, hướng đông bắc là phía quỷ môn hợp thành bởi ba vị trí Dần, Sửu, Cấn. cũng như tất cả các vị trí của phía đông bắc đều không đảm bảo để chọn đặt nhà vệ sinh. Nếu …